Category archives for New books – 2020

ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН НА ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ, Мариан Георгиев Делчев

ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН НА ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ Мариан Георгиев Делчев CONTEMPLATION AND DESIGN OF ELECTRONIC TESTS IN THE TRAINING OF STUDENTS FROM PEDAGOGICAL SPECIALTIES Marian Georgiev Delchev   Книгата представя научни търсения и опит в областта на обучението на студенти от педагогически специалности за педагогическата диагностика, тестологията и практико-приложни […]

КАРТОГРАФСКА ГРАМОТНОСТ – СЪЩНОСТ, СПЕЦИФИКА, РАЗВИТИЕ, Мариан Георгиев Делчев

КАРТОГРАФСКА ГРАМОТНОСТ – СЪЩНОСТ, СПЕЦИФИКА, РАЗВИТИЕ Мариан Георгиев Делчев CARTOGRAPHIC LITERACY – NATURE, SPECIFICITY, DEVELOPMENT Marian Georgiev Delchev   В монографията се разглеждат същността и особеностите на грамотността – функционална и специална, в това число и на картографската грамотност. Описани са основните съставляващи на картографската грамотност, нейните нива и развитието им. На основата на дългогодишен […]

ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА У СТУДЕНТИТЕ ПО СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, Цвета Апостолова Делчева

ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА У СТУДЕНТИТЕ ПО СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА Цвета Апостолова Делчева   FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES FOR SOCIAL WORK IN STUDENTS of social pedagogy Tsveta Apostolova Delcheva   Съвремието се отличава с динамични промени – социални икономически и политически. Възниква необходимост от адаптиране към промените на работното място, засягат се перспективите […]

THE PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS IN SOCIAL PEDAGOGY: AN INSIDE-OUT VIEW, Tsveta Apostolova Delcheva 

ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА: ПОГЛЕД “ОТВЪТРЕ-НАВЪН” Цвета Апостолова Делчева THE PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS IN SOCIAL PEDAGOGY: AN INSIDE-OUT VIEW Tsveta Apostolova Delcheva  Книгата представя търсения и опит в областта на обучението на студенти от специалност „Социална педагогика“ в Педагогически факултет на Тракийски университет – Стара Загора, за формиране на професионални компетенции […]

bg_BGБългарски