Veselin Dimitrov Mihalev, PENALTIES AND INCENTIVES IN THE SCHOOL REGULATIONS OF THE BULGARIAN AND GREEK EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN VARNA OF THE 70s OF THE 19th CENTURY TO THE 20s OF THE 20th CENTURY

· Yearbook 2018
Author

PENALTIES AND INCENTIVES IN THE SCHOOL REGULATIONS OF THE BULGARIAN AND GREEK EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN VARNA OF THE 70s OF THE 19th CENTURY TO THE 20s OF THE 20th CENTURY

Veselin Dimitrov Mihalev

 

Abstract: The problem of the application of the system of penalties and incentives in the Bulgarian and Greek schools in Varna is not sufficiently researched in the scientific and pedagogical literature, because of that, in some school regulations are given only penalties to students, and the incentives are hardly affected. In the current article an attempt is made for the source of knowledge in pedagogical research of archival historical documents in the Bulgarian language and in the Greek language, proving the school’s practice of educational institutions surveyed penalties and incentives of the students. The study aims to outline, on the one hand, the scope of the diversity and, on the other hand, the various forms of educational impact associated with their application during the researched period.

Key words: encouragement, punishment, school, teacher, students, teaching, disciplinary regulations, discipline

REFERENCES

Atanasova, V. (2009). Normativna uredba na disciplinata v novobalgarskoto uchilishte prez Vazrazhdaneto. V: Pedagogika, br. 3-4, s.126-144.

Atanasova, V. (2014). Pooshtrenia i nakazania na uchenicite v normativnata uredba na balgarskoto uchilishte prez perioda 1878-1885 g. Nauchni trudove na Rusenskia universitet, T. 53, s.54-60.

Atanasova, V. (2014). PooshtreniJata i nakazaniJata v novobalgarskoto vzaimno i klasno uchilishte prez Vazrazhdaneto. V: Pedagogika, br.2, s.182 – 198.

Dobroplodni, S. (1852). Voditel za vzaimnite uchilishta. Sochinen ot Sava I. Dobroplodnogo. Zemun, s.71-73.

IzvestiJa na varnenskoto arheologichesko druzhestvo. (1914). Varna, s.55.

Mihalev, V. (2010). Uchebnoto delo v grad Varna prez V”zrazhdaneto. DisertaciJa.

Mihalev, V. (2017). Gracki obrazovatelni institucii v selishta po Juzhnoto Chernomorie prez vtorata polovina na XIX v. do 20-te godini na XX v. Varna, s.221. Universitetsko izdatelstvo SU ,,Chernorizec Hrab”r“. ISBN 978-954-715-663-0.

Patrikov, Sht. (1911). Spomeni na edin grazhdanin. V:IVAD, Varna, ?V, s.38-40.

Papayoannu-Janaka, D. (2005) Vaznikvane i razprostranenie na grackite vzaimni uchilishta na Balkanite. V: INMP. Plovdiv.

Radev, P. i dr. (2003). Obshta i balgarska istoria na obrazovanieto i istoria na uchilishtnite i niakoi preduchilishtni teorii na vazpitanieto i obrazovanieto. Plovdiv.

Tonev, V. (1962). K”m istoriJata na b”lgarskoto uchebno delo v”v Varna. V: IVAD. T. H???, s.135-140.

Todorov, V. Liberatos, A. (2006). Opis na arhivnite kolekcii i knigi na gracki ezik v grad Varna. V: GUA, 10.

Tserov, I. (1914). Konstantin Arabadzhiev – parvi balgarski uchitel vav Varna. V: IVAD. V?, s.3-19.

Tserov, I. (1911). Petdesetgodishninata na balgarskoto uchilishte vav Varna. Varna, s. 24.

Tserov, I. (1935). Spomeni i belezhki. Varna. Pechatnica ,,Hr. Vojnikov”, s. 3-19.

Vitanova, N. (2017). Pooshtreniata i nakazaniata na uchenicite spored Zakona za preduchilishtnoto i uchilishtnoto obrazovanie. Socio Brains international scientific refereed online journal with impact factor. ISSN 2367-5721.

Zhechev, N. (1962). Uchitelskiat sabor v Shumen prez 1873 g. V: Narodna prosveta, br. 2, s.77-89.

Pravilnik na vzaimnoto balgarsko uchilishte vav Varna. Muzey na Vazrazhdaneto.

Godishnik na varnenskata darzhavna devicheska gimnazia Maria-Luiza. (1896). Varna, pechatnica ,,Zora“, s.28, 57.

Godishnik na varnenskata darzhavna mazhka gimnazia Ferdinand I. Varna, pechatnica ,,Zora“, 1896-1910, s.156.

V-k ,,MakedoniJa” 1868, #26.

Οδησσός 1891, απ. 24, 29.

ΔΑ-Βάρνη, φ.82Κ ωπ.1 α. ε. 25, σ. 1 – 3; 7 – 8 (на гръцки език).

ΔΑ-Βάρνη, φ.82Κ ωπ.1 α. ε. 51 σ. 20, 36 – 37 (на гръцки език).

Κανονισμός των σχολείων της εν Αθήναις. Αθήναις, 1889.

Πειθαρχικός κανονισμός των εν Βάρνη Ελληνικών Σχολών. Βάρνη, 1901.

(Бележки)
1 Протосхол (от гръцки) – ученик от по-горен клас.
2 Янаки Флорис е българин по произход от с. Добрина, Варненско. Той е един от изявените членове на гръцката община във Варна. След внезапната му смърт на негово място като училищен настоятел е избран Елефтериос Пастиас (В: Ников, 1934: с.50).
3 Хараламбос Ламбридис завършва университета по теология на о. Халки. През 1891 г. е назначен за директор на първоначалното мъжко гръцко училище във Варна. На 26.VІІ.1891 г. се оттегля от директорския пост, обяснявайки мотивите за решението си пред училищното настоятелство (В: Οδησσός 1891, бр. 24, 29).

 

Аuthor info:
Veselin Dimitrov Mihalev, D.Sc.
Director of Primary School ,,Dobri Chintulov” 9009, Varna, 12 Milosardie Str.
е-mail: mihalev_veselin@abv.bg

Download full text

en_USEnglish