КАРТОГРАФСКА ГРАМОТНОСТ – СЪЩНОСТ, СПЕЦИФИКА, РАЗВИТИЕ, Мариан Георгиев Делчев

· Yearbook 2020
Author

КАРТОГРАФСКА ГРАМОТНОСТ – СЪЩНОСТ, СПЕЦИФИКА, РАЗВИТИЕ

Мариан Георгиев Делчев

CARTOGRAPHIC LITERACY – NATURE, SPECIFICITY, DEVELOPMENT

Marian Georgiev Delchev

 

В монографията се разглеждат същността и особеностите на грамотността – функционална и специална, в това число и на картографската грамотност.

Описани са основните съставляващи на картографската грамотност, нейните нива и развитието им. На основата на дългогодишен експеримент са изведени и обяснени спецификите на развитието на картографската грамотност на студенти от педагогически специалности на Педагогически факултет при Тракийски университет – Стара Загора, като функционално образувание и като елемент на техните изграждащи се предметно-методически професионални компетенции.

Книгата е предназначена за преподаватели, студенти и интересуващи се от проблема.

 

Мариан Георгиев Делчев

Издателство и производство – Ст. Загора : Кота, 2020

Език – български

ISBN – 978-954-305-541-8; COBISS.BG-ID – 39032328

Marian Georgiev Delchev

Publishing and production – St. Zagora: Kota Publishing House, 2020

ISBN – 978-954-305-541-8; COBISS.BG-ID – 39032328

доц. д-р Мариан Георгиев Делчев

en_USEnglish