ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН НА ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ, Мариан Георгиев Делчев

· Yearbook 2020
Author

ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН НА ЕЛЕКТРОННИ ТЕСТОВЕ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Мариан Георгиев Делчев

CONTEMPLATION AND DESIGN OF ELECTRONIC TESTS IN THE TRAINING OF STUDENTS FROM PEDAGOGICAL SPECIALTIES

Marian Georgiev Delchev

 

Книгата представя научни търсения и опит в областта на обучението на студенти от педагогически специалности за педагогическата диагностика, тестологията и практико-приложни въпроси за формиране на професионални компетенции за прилагането на ИКТ в диагностичните процедури, с използване на класическа, „лице в лице“ и смесена форма на обучение.

Настоящото издание се основава и развива постановки и решения на автора, както и представя актуални изследователски позиции, идеи и резултати в тази иновативна образователна технология.

Книгата е организирана в три основни части:

В първата част се представят базови постановки за дидактическите тестове, включително електронните и се извеждат тенденции за подготовката на учителите в светлината на тяхната дигитална и предметно-методическа компетенции.

Във втората част са представени спецификите на софтуера за създаване на електронни тестове HotPotatoes и на електронния курс за обучение за разработване и дизайн на електронни тестове.

Третата част представя модел на обучението смесен тип, методологията и основните резултати от педагогически експеримент, проведен в рамките на четири последователни години със студенти от педагогически специалности на Педагогически факултет, Тракийски университет – Стара Загора.

 

Издателство и производство – Ст. Загора : ИК Кота, 2020

Език – български

ISBN – 978-954-305-543-2; COBISS.BG-ID – 41181704

Мариан Георгиев Делчев

Publishing and production – St. Zagora: Kota Publishing House, 2020

Marian Georgiev Delchev

ISBN – 978-954-305-543-2; COBISS.BG-ID – 41181704

доц. д-р Мариан Георгиев Делчев

Leave a Comment

en_USEnglish