ТАЕКУОН-ДО КАТО СРЕДСТВО ЗА ДВИГАТЕЛНО И ЛИЧНОСТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, Еди Иванов Иванов, Ирен Йорданова Пелтекова / TAEKWONDO AS A MEANS FOR MOTOR AND PERSONAL IMPROVEMENT OF SCHOOL-AGE CHILDREN, Edi Ivanov Ivanov, Iren Yordanova Peltekova

Author

ТАЕКУОН-ДО КАТО СРЕДСТВО ЗА ДВИГАТЕЛНО И ЛИЧНОСТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Еди Иванов Иванов, Ирен Йорданова Пелтекова

TAEKWONDO AS A MEANS FOR MOTOR AND PERSONAL IMPROVEMENT OF SCHOOL-AGE CHILDREN

Edi Ivanov Ivanov, Iren Yordanova Peltekova

 

Abstract: The report attempts to present the possibilities of Taekwon-Do sports as a means of improving the motor skills and personal development of children, young men and women of school age. At the same time, the aim is not comprehensiveness in the research, but to assess the possibilities of a pedagogical model for training related to writing a dissertation. The emphasis is on presenting the sport of taekwondo and its opportunities for positive impact on school-age children.

The aim of the paper is to present the sport of Taekwon-Do, as an opportunity and a successful way to engage in physical exercises, which will improve the physical activity of children and young people of school age and build them as worthy individuals. In order to reveal the essence of the sport of taekwondo and the relevant connections and relationships with each component of the learning process and sports education of students, we apply theoretical analysis and synthesis of historical literature on the origin and development of sport and its advantages over other sports, including martial arts.

Key words: sports training, physical activity, students, sports activities.


 

Download full paper: 10-E. Ivanov, I. Peltekova

 

Литература

Бъчваров, М. (2000). Спортология. София.

Бъчваров, М. (2005). Тематичен речник по спортология. София: НСА-ПРЕС.

Колев, Б. (2013). Административни аспекти в дейността на спортните федерации в Република България. Автореферат, Пловдивски университет.

Маргаритов, В. (2010). Теория и методика на физическото възпитание. Пловдив.

Пелтекова, И. (2018). Спортивные аспекты личностно-профессионального и карьерного развития будущих учителей при изучении дисциплины “спорт и здоровое образование”. Сборник статей «Личностно-профессиональное и карьерное развитие: актуальные исследования и Форсайт-проекты» Под ред. Л.М. Митиной. Москва: Издательство «Перо», стр.42–46. [Электронное издание]; УДК 159.9; ББК 88.37я43. ISBN 978-5-00122-440-2

Пономарев, В. В., О. В. Лимаренко, К. В. Лопатина. (2012). Тхэквондо как средство активизации физического воспитания детей младшего школьного возраст. редкол.: К.К. Шебеко и др. Здоровье для всех: материалы IV Международной научно-практической конференции, УО “Полесский государственный университет”, 26–27 апреля 2012 г., в 3 ч., ч. 2, Национальный банк Республики Беларусь, Пинск: ПолесГУ, 94–98. https://rep.polessu.by/handle/123456789/2425 (последно посетен на 27.04.2022).

Прокопов, Е. (2005). Джудо. Философия, История, Структура, Същност. София: УИ „Св. Климент Охридски“.

Рачев, Кр. (1997). Теория и методика на физическото възпитание. София.

Русинова, Е., Д. Гюров, М. Баева, В. Гюрова,  Е. Христова, Ю. Стоянова и съавт. (1993). Програма за възпитанието на детето от две до седем годишна възраст. Изд. Даниела Убенова, София, Взето от Янева-Прокопова Джудо за деца на възраст от 4 до 7 години. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2009.

Янева-Прокопова, А. (2009). Джудо за деца на възраст от 4 до 7 години. София: УИ „Св. Климент Охридски“.

https://www.parliament.bg/bg/const (последно посетен на 27.04.2022).

 

References

Bachvarov, M. (2000). Sportologia. Sofia.

Bachvarov, M. (2005). Tematichen rechnik po sportologia. NSA-PRES, Sofia, 2005.

Kolev, B. (2013). Administrativni aspekti v deynosta na sportnite federacii v Republika Balgaria. Avtoreferat, PU.

Margaritov, V. (2010). Teoria i metodika na fizicheskoto vaspitanie. Plovdiv.

Peltekova, I. (2018). Sportni aspekti lichnostno-profesionalno i karierno razvitie na badeshti uchiteli pri izuchavane na disciplinata “sport i zdravno obrazovanie”. Sbornik statii, Izd. Pero.

Ponmariov, V.V., O.V. Limarenko, K.V. Lipatina. (2012). Taekwondo kato sredstvo aktivizacia fizicheskoto vaspitanie na deca v mladsha uchenicheska vazrast. Zdrave za vsichki. Sbornik. https://rep.polessu.by/handle/123456789/2425 (Posledno poseten na 27.04.2022.)

Prokopov, E. Dzudo. (2005). Filosofia, Isportia, Struktura, Sashnost. UI “Sv.Kliment Ohridski”.

Rachev, Kr. (1997). Teoria i metodika na fizicheskoto vaspitanie. Sofia.

 

Author Info:

Edi Ivanov Ivanov, PhD student

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Department of Individual Sports and Recreation

1504, Sofia, 15 Tsar Osvoboditel Blvd.

e-mail: eddy_iv@abv.bg

Full Prof. Iren Yordanova Peltekova, PhD

Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Department of Sports Games and Mountain Sports

1504, Sofia, 15 Tsar Osvoboditel Blvd.

e-mail: iren.peltekova@gmail.com

Leave a Comment

en_USEnglish