Category archives for 2022 – Contemporary education, the child and society: global and regional processes

ВЛИЯНИЕ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ УЧЕНИЦИ, Ивета Йорданова Бонова, Елеонора Михайлова Милева / INFLUENCE OF ATHLETIC ACTIVITIES ON THE QUALITY OF LIFE OF STUDENTS, Iveta Yordanova Bonova, Eleonora Mihaylova Mileva

ВЛИЯНИЕ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ УЧЕНИЦИ Ивета Йорданова Бонова, Елеонора Михайлова Милева INFLUENCE OF ATHLETIC ACTIVITIES ON THE QUALITY OF LIFE OF STUDENTS Iveta Yordanova Bonova, Eleonora Mihaylova Mileva   Abstract: One of the current problems of human society is how to improve the quality of life of the younger generation. […]

ТАЕКУОН-ДО КАТО СРЕДСТВО ЗА ДВИГАТЕЛНО И ЛИЧНОСТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, Еди Иванов Иванов, Ирен Йорданова Пелтекова / TAEKWONDO AS A MEANS FOR MOTOR AND PERSONAL IMPROVEMENT OF SCHOOL-AGE CHILDREN, Edi Ivanov Ivanov, Iren Yordanova Peltekova

ТАЕКУОН-ДО КАТО СРЕДСТВО ЗА ДВИГАТЕЛНО И ЛИЧНОСТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Еди Иванов Иванов, Ирен Йорданова Пелтекова TAEKWONDO AS A MEANS FOR MOTOR AND PERSONAL IMPROVEMENT OF SCHOOL-AGE CHILDREN Edi Ivanov Ivanov, Iren Yordanova Peltekova   Abstract: The report attempts to present the possibilities of Taekwon-Do sports as a means of improving the […]

ЗАВИСИМОСТ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ ОТ РЪСТОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ IV ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧИЛИЩЕ, Цвета Димитрова Трайкова / DEPENDENCE OF MOTOR ABILITIES ON HEIGHT PARAMETERS OF PRESCHOOLERS, Tsveta Dimitrova Traykova

ЗАВИСИМОСТ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ ОТ РЪСТОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДЕЦА ОТ IV ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧИЛИЩЕ Цвета Димитрова Трайкова DEPENDENCE OF MOTOR ABILITIES ON HEIGHT PARAMETERS OF PRESCHOOLERS Tsveta Dimitrova Traykova   Abstract: A number of studies show that a certain correlation between the functional and structural characteristics of the organism exist as the structural ones […]

ВЛИЯНИЕ НА СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ВЪРХУ ДВИГАТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА 11-12 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ, Надежда Борисова Костова / IMPACT OF THE COMBINED TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT ON THE MOTION ABILITIES OF 11-12-YEAR-OLD PUPILS, Nadezhda Borisova Kostova

ВЛИЯНИЕ НА СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ  ВЪРХУ ДВИГАТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА 11–12 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ Надежда Борисова Костова IMPACT OF THE COMBINED TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT ON THE MOTION ABILITIES OF 11–12-YEAR-OLD PUPILS Nadezhda Borisova Kostova   Abstract: Mankind is subjected during these last years to the aggressive influence of a virus, […]

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИЛОЖЕНА ПРОГРАМА ВЪРХУ ,,СИГУРНОСТТА“ НА УДАРИТЕ ПРИ СЪСТЕЗАТЕЛКИ ПО БАДМИНТОН, Румяна Кирилова Иванова / EFFECT OF AN APPLIED PROGRAMME ON THE “SECURITY” OF HITTING IN BADMINTON COMPETITORS, Rumyana Kirilova Ivanova

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИЛОЖЕНА ПРОГРАМА ВЪРХУ ,,СИГУРНОСТТА“ НА УДАРИТЕ ПРИ СЪСТЕЗАТЕЛКИ ПО БАДМИНТОН Румяна Кирилова Иванова EFFECT OF AN APPLIED PROGRAMME ON THE “SECURITY” OF HITTING IN BADMINTON COMPETITORS Rumyana Kirilova Ivanova   Abstract: The data presented in this study define the quantitative evaluation of the indicator „security” in the playing technique for the discipline „Women-single”. […]

en_USEnglish