Tag archives for 10.15547/YbFE.2023.21

ЗА ДИЗАЙН ЗА НЕФОРМАЛНО МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ – Цвета Апостолова Делчева

Настоящата монография се основава и развива постановки и решения на авторката, представя актуални изследователски позиции, образователни технологии в областта на неформалното музикално образование, идеи и резултати. В първата глава авторката анализира педагогическите характеристики на формалното, неформалното и информалното образование. Акцентира на взаимодействието неформално – формално образование за оптимизиране на образователната среда. Извежда обществената и личностно […]

en_USEnglish