Tag archives for 10.15547/YbFE.2023.22

ЗА ИНТЕРМЕДИАЛЕН ХОРИЗОНТ ЗА ЛИТЕРАТУРНОТО И МУЗИКАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – Румяна Илчева Неминска

В националните стратегически документи за развитие качеството на висшето образование в България се акцентира на иновативни подходи и основополагане на методологии за хибридно интердисциплинарно обучение. Една от водещите дейности в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 – 2030 г. е развитието на междудисциплинарните връзки в учебните планове и програми […]

en_USEnglish