Tag archives for DOI: 10.15547/YbFE.2022.02

ПОВИШАВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ НА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ, Антония Тонева Кръстева, Бистра Милкова Чолакова / INCREASING THE COGNITIVE MOTIVATION FOR LEARNING OF YOUNG STUDENTS THROUGH THE VIEW OF PRIMARY TEACHERS, Antoniya Toneva Krasteva, Bistra Milkova Cholakova

ПОВИШАВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ НА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ Антония Тонева Кръстева, Бистра Милкова Чолакова INCREASING THE COGNITIVE MOTIVATION FOR LEARNING OF YOUNG STUDENTS THROUGH THE VIEW OF PRIMARY TEACHERS Antoniya Toneva Krasteva, Bistra Milkova Cholakova   Abstract: The advance and formation of the young student`s personality is a complex […]

en_USEnglish