Tag archives for DOI: 10.15547/YbFE.2022.15

ИЗМЕРЕНИЯТА НА „ДРУГОСТТА“ СПОРЕД УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „РОДИНОЗНАНИЕ“ / „ОКОЛЕН СВЯТ“ В 1. И 2. КЛАС Език и култура в съвременното образование, Красимира Димчева Узунова / THE DIMENSSIONS OF „DIFFERENCE“ ACCORDING TO SCHOOL SUBJECT NATIONAL STUDIES / SURROUNDING WORLD IN 1. AND 2. GRADE, Krasimira Dimcheva Uzunova

ИЗМЕРЕНИЯТА НА „ДРУГОСТТА“ СПОРЕД УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „РОДИНОЗНАНИЕ“ / „ОКОЛЕН СВЯТ“  В 1. И 2. КЛАС Език и култура в съвременното образование Красимира Димчева Узунова THE DIMENSSIONS OF „DIFFERENCE“ ACCORDING TO SCHOOL SUBJECT NATIONAL STUDIES / SURROUNDING WORLD IN 1. AND 2. GRADE Krasimira Dimcheva Uzunova   Abstract: The text below shows some aspects of “difference” […]

en_USEnglish