Tag archives for ISBN: 978-954-314-091-6

Diyana Georgieva, Alternative communication in children with multiple disabilities

Alternative communication in children with multiple disabilities Diyana Paskaleva Georgieva   Основната цел на настоящата разработка е да се представи определен обем от научно-теоретични и емпирични доказателства, обобщаващи резултатите от съвременните изследвания по проблема за сложните нарушения на развитието и алтернативните технологии за формиране на комуникативни умения и навици в условията на училищните специализирани образователни […]

en_USEnglish