Tag archives for ISBN: 978–954–487–158–1

Gergana Todorova-Markova, Reading and comprehension difficulties with specific learning disorders

Reading and comprehension difficulties with specific learning disorders Gergana Todorova-Markova    Извършено е проучване за трудностите в четенето при ученици със задръжки в психическото развитие Specific learning disorder – (SLD) върху възпроизвеждането и разбирането на прочетен текст. В процеса на обучението на ученици със задръжки в психическот развитие (ЗПР) от I , II и III […]

en_USEnglish