Tag archives for ISBN: 978–954–487–163–5

Gergana Todorova-Markova, Sensory and multiple disabilities

Sensory and multiple disabilities Gergana Todorova-Markova   Написването на тази монография има няколко цели и задачи. Основната цел е вниманието на специалистите да се фокусира към сетивните (зрение и слух) и комбинираните нарушения. В специализираната литература има изследвания и публикации за тях, но от една страна  разпространението на разглежданите нарушения на съвременния етап и от друга […]

en_USEnglish