Tag archives for ISBN:978-954-314-094-7

Elena Lavrentsova, Mariya Teneva, School dropout

School dropout Elena Vitalieva Lavrentsova, Mariya Slavova Teneva   В предложеното на читателското вниманието издание е представено състоянието на проблема ранното отпадане от училище в национален,европейски и световен аспект. Първата част от книгата принадлежи на авторското перо на доц. д-р Елена Лавренцова и е посветена на анализа на проблема през призмата на стратификационните механизми, действащи […]

en_USEnglish