Tag archives for ISBN: 978-954-338-152-4

Lina Yordanova, Gabriela Kiryakova, Petya Veleva, Nadezhda Angelova, Antoaneta Yordanova, Statistical software for processing of experimental data

STATISTICAL SOFTWARE FOR PROCESSING OF EXPERIMENTAL DATA Lina Yordanova, Gabriela Kiryakova, Petya Veleva, Nadezhda Angelova, Antoaneta Yordanova   Провеждането на научни изследвания е свързано със събиране, подготовка и обработка на експериментални данни. Изборът на подходящи статистически методи за обработка на данните от проучвания има изключително важно значение за постигането на целите на научното изследване. Целите […]

en_USEnglish