Tag archives for ISBN: 978-954-338-152-4

Лина Йорданова, Габриела Кирякова, Петя Велева, Надежда Ангелова, Антоанета Йорданова, Статистически софтуер за обработка на експериментални данни

STATISTICAL SOFTWARE FOR PROCESSING OF EXPERIMENTAL DATA Lina Yordanova, Gabriela Kiryakova, Petya Veleva, Nadezhda Angelova, Antoaneta Yordanova   Провеждането на научни изследвания е свързано със събиране, подготовка и обработка на експериментални данни. Изборът на подходящи статистически методи за обработка на данните от проучвания има изключително важно значение за постигането на целите на научното изследване. Целите […]

bg_BGБългарски