Tag archives for ISBN: 978–954–487–164–2

Gergana Todorova-Markova, Specific features of communication in children with hearing impairment and mutiple disabilities

Specific features of communication in children with hearing impairment and mutiple disabilities Gergana Todorova-Markova  Човешкият живот е немислим без комуникация. Тя детерминира формирането и развитието на психиката, на човешката личност и на човека като цяло. Дейността на всеки човек е неразривно свързана с тази на другите хора. Тази връзка и отношенията между хората също зависят […]

en_USEnglish