Tag archives for ISBN: 978–954–487–164–2

Гергана Тодорова-Маркова, Особености на комуникацията при деца със слухови и комбинирани нарушения

Specific features of communication in children with hearing impairment and mutiple disabilities Gergana Todorova-Markova  Човешкият живот е немислим без комуникация. Тя детерминира формирането и развитието на психиката, на човешката личност и на човека като цяло. Дейността на всеки човек е неразривно свързана с тази на другите хора. Тази връзка и отношенията между хората също зависят […]

bg_BGБългарски