Начална

свободен достъп

       Годишник на Педагогически факултет е научно-методическо списание за научни публикации, академични иновации, научно-практически педагогически достижения и други значими научни формати на преподаватели и докторанти, който се издава веднъж годишно. С неговото издаване се продължава една многогодишна традиция на Педагогическия факултет за представяне на най-значими научни достижения и формиране на научния образ на академичната колегия на Педагогически факултет. В периода 2013 – 2015 г. публикационната дейност на Педагогически Факултет се реализира чрез издаването на Списание за образователна наука и изкуство. Годишникът е негов приемник. От 2016 г. е възстановено издаването на Годишника. Това издание на Педагогически факултет излиза регулярно през последните 4 години.

       Годишникът има за цел да публикува резултатите от научните изследвания на преподавателите от Педагогическия факултет, както и да стимулира научните търсения и дискусии чрез представяне на материали на изявени учени от страната и чужбина в областите на педагогиката, социалната сфера, хуманитаристиката. Има за цел да представи научно-творческите достижения и развитие на академичната общност в Педагогическия факултет на Тракийски университет – Стара Загора през годината; да популяризира тенденциите, научните идеи и достижения.

       Важен иновационен момент в издаването на Годишника е негово Приложение Студентски алманах. Този формат предполага по-ясна, качествена връзка между научната дейност и преподавателската практиката. По този начин се работи за по-високо академично качество на студентските публикации, както и се развива в нов аспект академичното обучение на студентите. В този смисъл важен приоритет на Годишника е да привлече като автори не само преподаватели от други педагогически факултети в страната и чужбина, но и изявени студенти от педагогически факултети от страната, балканския регион и други европейски страни, за да оформи широка международна платформа за дебат и дискусии по актуалните проблеми на педагогическата наука, методологията и методиката на научните области, подпомагащи изграждането на професионалните компетентности на бъдещите учители. В Студентския алманах се представят ежегодно постиженията на студентите в различни академични форми на писане, изследователски проекти, които отразяват постиженията от самостоятелната или съвместна с преподаватели научна дейност.

       Годишникът се насочва към бази данни за рефериране. Резултат е включването му в 4 вторични бази. Цел на настоящия проект е подготовка и кандидатстване за включване в Web of Science и Scopus, като по този начин ще се постигне утвърждаване и доказване на неговото качество и научна стойност на образователния пазар.

ISSN: 2535-1125  онлайн

bg_BGБългарски