Политика на приемане и отхвърляне на ръкописи

Могат да бъдат необходими няколко редакции на ръкописа преди редакторите на списанието да вземат решение за приемане или отхвърляне на ръкопис. Главният редактор на списанието може да вземе решение за приемане на ръкопис само въз основа на най-малко две положителни рецензии. В редки случаи редакторите на списанието могат да решат да приемат или отхвърлят ръкописи, които не следват препоръките на рецензентите. В случай на приемане или отхвърляне на ръкопис, авторът ще получи писмо с пояснения от редакторите на списанието.

Критериите за приемане са:

  • Важен изследователски въпрос и хипотеза;
  • Правилно дефинирана методология, включваща проектиране, събиране и анализ на данни;
  • Пълна справка и обосновка на използваната литература;
  • Спазване на редакционната и етична политика;
  • Ясно представяне и адекватно езиково ниво.

Приетите ръкописи ще бъдат публикувани в настоящите броеве на списанието.

Критериите за отхвърляне са според някоя от следните причини:

  • Ръкописът съдържа фундаментални грешки, които не могат да бъдат отстранени от автора;
  • Има сериозни забележки относно етичността на ръкописа, които не могат да бъдат отстранени чрез корекции от автора;
  • Авторите не желаят или не са в състояние да отговорят на забележките в достатъчна степен, за да коригират ръкописа и да е подходящ за публикуване;
  • Авторът на ръкопис, който е бил отхвърлен, може да поиска преразглеждане от редколегията на списанието. Ако авторът повторно изпрати отхвърления ръкопис без писмо за преразглеждане до редколегията на списанието, подаването ще се счита за невалидно.

 

bg_BGБългарски