Етика

Научни изисквания за публикуване в списанието

Годишникът на Педагогически факултет публикува рецензирано съдържание, което отразява оригинални изследвания, повторяемо съдържание и такова, предназначено за специалисти. Годишникът е печатно и онлайн издание с отворен достъп, публикуващо оригинално съдържание. Съдържанието в Web-страницата на списанието може да бъде достъпвано, използвано и разпространявано безплатно.

Изискванията за публикуване и издателската етика са в съответствие с Elsevier’s Publishing Ethics Resource kit (https://www.elsevier.com/editors/perk) и COPE Code of Conduct (https://publicationethics.org/)

Годишникът на Педагогически факултет следи за оригиналността на изпратените и публикувани материали, като проверява подадените ръкописи за плагиатство. Годишникът на Педагогически факултет активно се ангажира да се бори срещу плагиатството и се посвещава на публикуването на оригинални материали.

bg_BGБългарски