НАГЛАСАТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, Тиха Атанасова Делчева / THE ATTITUDE AND PSYCHOLOGICAL INDIVIDUALITY OF STUDENTS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY, Tiha Atanasova Delcheva

НАГЛАСАТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ Тиха Атанасова Делчева THE ATTITUDE AND PSYCHOLOGICAL INDIVIDUALITY OF STUDENTS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY Tiha Atanasova Delcheva   Abstract: An actual problem of higher education is the formation of students’ mental readiness for pedagogical activity in the context of their individual characteristics and potential opportunities. Attitude is […]

ПОВИШАВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ НА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ, Антония Тонева Кръстева, Бистра Милкова Чолакова / INCREASING THE COGNITIVE MOTIVATION FOR LEARNING OF YOUNG STUDENTS THROUGH THE VIEW OF PRIMARY TEACHERS, Antoniya Toneva Krasteva, Bistra Milkova Cholakova

ПОВИШАВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНАТА МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ НА МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА НАЧАЛНИТЕ УЧИТЕЛИ Антония Тонева Кръстева, Бистра Милкова Чолакова INCREASING THE COGNITIVE MOTIVATION FOR LEARNING OF YOUNG STUDENTS THROUGH THE VIEW OF PRIMARY TEACHERS Antoniya Toneva Krasteva, Bistra Milkova Cholakova   Abstract: The advance and formation of the young student`s personality is a complex […]

STEM ОБУЧЕНИЕ С РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ – НАГЛАСИ, ЗНАНИЯ И ОПИТ НА ДЕТСКИТЕ УЧИТЕЛИ, Любка Кръстева Алексиева, Илиана Христова Мирчева / PARENT INVOLVEMENT IN STEM EDUCATION: PRESCHOOL TEACHERS’ ATTITUDES, KNOWLEDGE AND PRACTICE, Lyubka Krasteva Aleksieva, Iliana Hristova Mirtschewa

STEM ОБУЧЕНИЕ С РОДИТЕЛСКО УЧАСТИЕ –  НАГЛАСИ, ЗНАНИЯ И ОПИТ НА ДЕТСКИТЕ УЧИТЕЛИ Любка Кръстева Алексиева, Илиана Христова Мирчева PARENT INVOLVEMENT IN STEM EDUCATION: PRESCHOOL TEACHERS’ ATTITUDES, KNOWLEDGE AND PRACTICE Lyubka Krasteva Aleksieva, Iliana Hristova Mirtschewa   Abstract: Early STEM education has a great potential to support children’s development in building their knowledge, in designing, discussing and […]

ПРИОБЩАВАЩАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ, Александър Василев Кръстев / INCLUSIVE INTELLIGENCE – A MEANS FOR IMPROVING THE QUALITY OF MODERN EDUCATION, Aleksandar Vasilev Krastev

ПРИОБЩАВАЩАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ Александър Василев Кръстев INCLUSIVE INTELLIGENCE – A MEANS FOR IMPROVING THE QUALITY OF MODERN EDUCATION Aleksandar Vasilev Krastev   Abstract: The aspiration to build an inclusive education system, the equal and qualitative inclusion of children and students with special educational needs, paved the way to the […]

МАНАСТИРИТЕ В БЪЛГАРИЯ – МОДЕЛ НА ИНОВАТИВНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА В ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ, Дарина Костадинова Мавродиева-Кючукова, Ирина Стоева Владимирова, Илонка Христова Стоянова / MONASTERIES IN BULGARIA – A MODEL OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL PRACTICE IN RELIGIOUS EDUCATION, Darina Kostadinova Mavrodieva-Kyuchukova, Irina Stoeva Vladimirova, Ilonka Hristova Stoyanova

МАНАСТИРИТЕ В БЪЛГАРИЯ – МОДЕЛ НА ИНОВАТИВНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА В ОБУЧЕНИЕТО ПО РЕЛИГИЯ Дарина Костадинова Мавродиева-Кючукова, Ирина Стоева Владимирова, Илонка Христова Стоянова MONASTERIES IN BULGARIA – A MODEL OF INNOVATIVE PEDAGOGICAL PRACTICE IN RELIGIOUS EDUCATION Darina Kostadinova Mavrodieva-Kyuchukova, Irina Stoeva Vladimirova, Ilonka Hristova Stoyanova   Summary: The aim of innovation in education is to enable […]

ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА СПОРТНО-АНИМАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, Донка Динчева Желева-Терзиева / FORMATION OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE FOR SPORTS AND ANIMATION ACTIVITIES IN AN EDUCATIONAL ENVIRONMENT, Donka Dincheva Zheleva-Terzieva

ФОРМИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА СПОРТНО-АНИМАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА Донка Динчева Желева-Терзиева FORMATION OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE FOR SPORTS AND ANIMATION ACTIVITIES IN AN EDUCATIONAL ENVIRONMENT Donka Dincheva Zheleva-Terzieva   Abstract: The article provides an overview of training in the elective course “Sports animation in an educational environment” at the Faculty of Education […]

ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНОВАТИВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДИЗАЙН В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, Борислава Илиева Иванова / DIGITAL TOOLS FOR INNOVATIVE EDUCATIONAL DESIGN IN THE KINDERGARTEN, Borislava Ilieva Ivanova

ДИГИТАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНОВАТИВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ДИЗАЙН В ДЕТСКАТА ГРАДИНА Борислава Илиева Иванова DIGITAL TOOLS FOR INNOVATIVE EDUCATIONAL DESIGN IN THE KINDERGARTEN Borislava Ilieva Ivanova   Abstract:  The integration and meaningful application of digital tools in early childhood education is one of the pressing innovative issues of our time. The article provides a brief analysis of […]

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА УТРЕШНИЯ ДЕН ПРЕД УЧИЛИЩЕТО ДНЕС, Кремена Любенова Ангелова / CHALLENGES OF TOMORROW IN FRONT OF SCHOOLS TODAY, Kremena Lyubenova Angelova

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА УТРЕШНИЯ ДЕН ПРЕД УЧИЛИЩЕТО ДНЕС Кремена Любенова Ангелова CHALLENGES OF TOMORROW IN FRONT OF SCHOOLS TODAY Kremena Lyubenova Angelova   Abstract: The article seeks to identify the main challenges that education will have to face today in order to adequately respond to the demands of the future. Visions and expectations of global organizations […]

ВЛИЯНИЕ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ УЧЕНИЦИ, Ивета Йорданова Бонова, Елеонора Михайлова Милева / INFLUENCE OF ATHLETIC ACTIVITIES ON THE QUALITY OF LIFE OF STUDENTS, Iveta Yordanova Bonova, Eleonora Mihaylova Mileva

ВЛИЯНИЕ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ УЧЕНИЦИ Ивета Йорданова Бонова, Елеонора Михайлова Милева INFLUENCE OF ATHLETIC ACTIVITIES ON THE QUALITY OF LIFE OF STUDENTS Iveta Yordanova Bonova, Eleonora Mihaylova Mileva   Abstract: One of the current problems of human society is how to improve the quality of life of the younger generation. […]

ТАЕКУОН-ДО КАТО СРЕДСТВО ЗА ДВИГАТЕЛНО И ЛИЧНОСТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, Еди Иванов Иванов, Ирен Йорданова Пелтекова / TAEKWONDO AS A MEANS FOR MOTOR AND PERSONAL IMPROVEMENT OF SCHOOL-AGE CHILDREN, Edi Ivanov Ivanov, Iren Yordanova Peltekova

ТАЕКУОН-ДО КАТО СРЕДСТВО ЗА ДВИГАТЕЛНО И ЛИЧНОСТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДЕЦА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Еди Иванов Иванов, Ирен Йорданова Пелтекова TAEKWONDO AS A MEANS FOR MOTOR AND PERSONAL IMPROVEMENT OF SCHOOL-AGE CHILDREN Edi Ivanov Ivanov, Iren Yordanova Peltekova   Abstract: The report attempts to present the possibilities of Taekwon-Do sports as a means of improving the […]

bg_BGБългарски