Редакционна колегия

Главен редактор

проф. д-р Иванка Шивачева-Пинеда Педагогически факултет, Тракийски университет - Ст. Загора, България

Членове на редакторския борд

доц. д-р Христо Салджиев Педагогически факултет, Тракийски университет - Ст. Загора, България

проф. д-р Мария Тенева Педагогически факултет, Тракийски университет - Ст. Загора, България

проф. д-р Ани Златева Педагогически факултет, Тракийски университет - Ст. Загора, България

доц. д-р Елена Лавренцова Педагогически факултет, Тракийски университет - Ст. Загора, България

доц. д-р Мариан Делчев Педагогически факултет, Тракийски университет - Ст. Загора, България

проф. Анна Резниченко, DSc - Руски държавен университет за хуманитарни науки, Москва, Русия

проф. М.М. Кашапов, DSc - Ярославски държавен университет „П.Г.Демидов“, Ярослав, Русия

проф. Emilj Sulejmani, Dr.Sc. -Университет “Св.св. Кирил и Методий” – Скопие, Факултет по Педагогика “Св. Климент Охридски”, Северна Македония

Prof. Maya Raunik Kirkov PhD -Университет “Св.св. Кирил и Методий” – Скопие, Факултет по Педагогика “Св. Климент Охридски”,Северна Македония

доц. д-р Елена Брызгалина – Философски факултет на Московския държавен университет „Ломоносов“, Москва, Русия

доц. д-р Кармел Сефай – Университет на Малта, Мсида, Малта

проф. Иван Прскало, PhD Педагогически факултет, Университет в Загреб - Хърватия

доц. д-р Лидия Цвикич, Педагогически факултет, Университет в Загреб - Хърватия

Езикови редактори

доц. д-р Златка Желязкова - Английски - Педагогически факултет, Тракийски университет

Дизайн на корицата

проф. д-р Ани Златева Педагогически факултет, Тракийски университет - Ст. Загора, България

Технически редактор

доц. д-р Мариан Делчев Педагогически факултет, Тракийски университет - Ст. Загора, България

Разпространение

Галина Динева Педагогически факултет, Тракийски университет - Ст. Загора, България

 Печат Издателска къща Кота - Стара Загора

print ISSN 1312-286Х online ISSN 2535-1125

bg_BGБългарски