Задължения на авторите

  • Авторите са задължени да публикуват оригинални и автентични данни.
  • Авторите спазват етичния подход към изследователите. Това включва информация за участието им в изследването и публикуването на личните им данни.
  • Авторите гарантират, че имат право да използват материали с авторски права.
  • Всички автори трябва да си сътрудничат при корекцията на грешки.
  • Авторите са задължени да участват в процеса на рецензиране като рецензенти.
bg_BGБългарски