Студентски Алманах

Студентски алманах-2022

 

Студентски алманах-2021 Volume 8

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

КОМПЕТЕНТНОСТНА STEM ОБРАЗОВАТЕЛНА РАМКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ, Илона Руменова Суличка

СИМУЛАЦИОННО-БАЗИРАНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯ И МОТИВАЦИЯ НА УЧЕНИЦИ – 1-4 КЛАС, Румяна Давидова Коджаилиева

МЕТОДЪТ „КАРТА НА УМА“ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, Иванка Ирибуюнова, Мирела Цонева, Николай Митев, Теодора Табакова

ИНТЕГРАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ, Жана Пламенова Колева

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, Станислав Петров Пандин

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ИТАЛИЯ, Петя Василева Опеци

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА - ЛОГОПЕДИЯ

МИСЛОВНАТА КАРТА КАТО АЛТЕРНАТИВНА СТРАТЕГИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРИ ДИСЛЕКСИЯ, Деяна Белчева Нончева

СОЦИОЛИНГВИСТИКА

СЛЕНГОВА НОМИНАЦИЯ НА УРБАНОНИМИТЕ В БЪЛГАРСКАТА УЗУАЛНА ПРАКТИКА, Росица Тодорова Димова

 

Том 7, 2020 Студентски алманах-2020

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА ПО МАТЕМАТИКА С 36-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯГергана Трайчева Кътева

ПРИСЪСТВИЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ ЗАДАЧИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО „ВРЕМЕВИ ОТНОШЕНИЯ” В 3-ТА ГРУПА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНАНаталия Иванова Недкова

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ У 6–7-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЧРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИМ ДЕЙНОСТИ В УСЛОВИЯТА НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕВаня Цветанова Симеонова

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

СИНЕРГЕТИЧНИЯТ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИЕТО – ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИВесела Алексиева Алексиева

СОЦИАЛНИТЕ УМЕНИЯ В СЪВРЕМЕННОТО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕЖана Пламенова Колева

“С ФОЛКЛОРА В СЪРЦЕТО“ - ИНОВАЦИОНЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТЯна Димитрова Бабрикова

АСПЕКТИ НА ЗДРАВНО ВЪЗПИТАНИЕ В РАБОТАТА НА УЧИТЕЛЯ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕАндон Крумов Тошев

МЕТОДИЧЕСКИ ВАРИАНТИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНАГЛЕДЯВАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В 1-ВИ КЛАСМария Величкова Костова

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

ПЕКС СИСТЕМА ЗА КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ ОБМЕН НА КАРТИННИ СИМВОЛИДеяна Белчева Нончева

КОМУНИКАТИВЕН ПРОФИЛ НА ДЕТСКАТА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗАРадостина Петрова Бояджиева

ПСИХО-СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЕЦА С МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯБисера Иванова Герлимова

 

Том 6, 2019

 СУБЕКТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ

ЗА УРОКА КАТО ТВОРЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ Яна Димитрова Бабрикова
МЕДИАЦИЯТА В УЧИЛИЩЕ – МЕТОД ЗА НЕНАСИЛСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ И РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ Пейо Пеев Пеев

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

КОИ СА ФАКТОРИТЕ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ УСПЕХА НА УЧЕНИКА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ? Тонислава Иванова Христова

ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ИНСТРУМЕНТ ЗА ФОРМИРАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ. УМЕНИЯТА ЗА ЧЕТЕНЕ, ПИСАНЕ И ГОВОРЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ Десита Кънчева Кънева, Ивелин Валентинов Великов

ПРОЕКТ „ПЪТИЩА ЗА ЗДРАВО БЪДЕЩЕ“ В КОНТЕКСТА НА ЗДРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ  Росица Иванова Димитрова

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

КАН АКАДЕМИЯ – СРЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСА Салие Бисерова Стефанова

ИЗКУСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО
КАКВИ СА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ УРОЦИ, ЗАЛЕГНАЛИ В СЮЖЕТИТЕ НА ФИЛМИТЕ „ФОРЕСТ ГЪМП И „ИМПЕРАТОРСКИЯ КЛУБ“? (педагогическо есе)Неделина Тодорова Велева

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ УРОЦИ, ЗАЛЕГНАЛИ В СЮЖЕТИТЕ НА ФИЛМИТЕ „ФОРЕСТ ГЪМП“ И „ИМПЕРАТОРСКИЯТ КЛУБ“ (педагогическо есе)Поля Делчева Копьева

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ КОМУНИКАТИВНИ ПОТРЕБНОСТИ Вайде Ридван Фейзула

ТЕРАПЕВТИЧНИ МОДЕЛИ ПРИ ДЕЦА С НАРУШЕНИЯ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР  Златка Костова Великова

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ И КОМУНИКАЦИЯ НА ДЕЦА С КОМБИНИРАНИ НАРУШЕНИЯ (СЛЯПО–ГЛУХОТА) Борислав Маринов Иванов

АЛТЕРНАТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА С МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ Петя Вълчева Михайлова

СТУДЕНТСКО УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

Архиви на Студентски Алманах

Студентски Алманах  Т. 5, 2018

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕНОСИМИ УМЕНИЯ У УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Ангелина Ничева Калинова

ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ, ОЧАКВАНИ ОТ ПАЗАРА НА ТРУДА   Жана Пламенова Колева

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ,,ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”
Велислав Цветанов Димитров
АНАЛИЗ НА ЗАДАЧА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ОБРАБОТКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИ В ЕЛЕКТРОННА ТАБЛИЦА
Галина Делева Ангелова

СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБЕН РЕСУРС „РАБОТЕН ЛИСТ“ Александра Александрова Пеева

УЧЕБЕН РЕСУРС „ИНТЕРАКТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТИП ТЕСТ“   Стилиана Тодорова Пешева

ИЗКУСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО

„ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОПАСНИ СЪС ГЕРОИ СЛАДКОГЛАСНИ”- ЕДИН ДЕТСКИ МЮЗИКЪЛ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Яна Димитрова Бабрикова

РАЗВИВАНЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИ УМЕНИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (5-6 ГОДИНИ) ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕСТАНДАРТНИ ТЕХНИКИ НА РИСУВАНЕ Антония Димитрова Димитрова

СРАВНИТЕЛНА ПЕДАГОГИКА

КУЛТУРОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ ВЪРХУ НЯКОИ АСПЕКТИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ НА БЪЛГАРИЯ, ФИНЛАНДИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ
Янка Колева Желева

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

БРАЧНАТА ТЕРАПИЯ В ПОМОЩ НА СЕМЕЙСТВОТО ПРИ СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ Иванка Славова Гущерова

СТУДЕНТСКО УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ

Студентски Алманах  Т. 4, 2017

ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОТО ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЕН ЕТАПЯна Димитрова Бабрикова
ПРОБЛЕМНО-ПРОДУКТИВНАТА СТРАТЕГИЯ И ВАРИАНТИ ЗА НЕЙНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ
В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В 1–4 КЛАС
Росица Минчева, Петя Чаркова, Стефка Иванова
ИНОВАТИВНИТЕ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В СОФТУЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ  Кристиан Емил Михайлов
ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ  Деница Недева, Миглена Николова
ФОРМИРАНЕ НА ЛЕКСИЧНИ УМЕНИЯ ЧРЕЗ ИГРОВА ДЕЙНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В
НАЧАЛЕН ЕТАП
Стелиана Иванова Кисьова-Иванова

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ

СЪВРЕМЕННА ТЕХНОЛОГИЧНА ПОДГОТОВКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ Жана Колева, Невин Ереджебова
ПРОБЛЕМЪТ ЗА УСПЕШНОТО УЧЕНЕ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Ангелина Калинова

ИЗКУСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СТАТИЧНОСТТА В ИЗОБРАЖЕНИЕТО НА ЧОВЕШКА ФИГУРА
ПРИ ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
    Зорница Иванова
КАКВО ПРАВИ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ПОП ИЗПЪЛНИТЕЛЯ КРИСКО ЗА ДЕЦАТА В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Ренета Кръстева
МУЗИКАТА В ЕПОХАТА НА ИНТЕРНЕТ  Елена Петрова
BACKSTAGE РАЗХОДКА НА ЕДИН РОК ФЕСТИВАЛ  Милена Минчева

СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

ПРИЛОЖЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТА ПО СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА В ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ  Живка Христова

Volume 3, 2015/16

Том 2, 2014

Том 1, 2013

bg_BGБългарски