Контакти

Уважаеми колеги от академичната общност,
Издателският екип на Годишника на Педагогически факултет на Тракийски университет ви кани да публикувате своите статии, изследователски материали и студии на страниците на Годишника.
Призоваваме за вашето съдействие при популяризирането, мотивирането и подкрепата на студентите и дипломантите да участват и публикуват своите материали при съставянето на Студентския алманах.
Крайни срокове:
Изпращане на материали - до 30.09.

е-mail:
godishnikPF@gmail.com   - Годишник на Педагогически факултет
studentalmanach@gmail.com  - Студентски алманах

Уведомяване на авторите в случай на отказ - до 30.10.

Педагогически факултет

Тракийски университет, Стара Загора, България

6010 Стара Загора, ул. "Армейска" № 9

bg_BGБългарски