Задължения на издателя

Издателят трябва да определя връзката между издателя, редакторите и другите страни; да зачита личния живот на авторите, рецензентите и други страни; да защитава интелектуалната собственост и авторските права; да подпомага редакционната независимост.

Издателят подпомага редакторите, осигурява обратна връзка, копиране, редактиране, корекция, записи, дизайн, печат и свързани с това услуги като част от договорно споразумение.

Издателят предоставя на авторите безплатни предварителни копия на напълно отпечатаните и обвързани потребителски и тестови компоненти.

Издателят поддържа архив на всички електронни копия на предоставения материал заедно с всички PDF файлове и отпечатани материали за бъдещи справки.

Издателят работи с редакторите на списанието за да:

  • комуникира политиките на списанието и ги преглежда периодично;
  • поддържа целостта на академичното писане;
  • публикува корекции, пояснения и оттегляния;
  • публикуваа своевременно съдържанието.
bg_BGБългарски