Процес на рецензиране и задължения на рецензентите

  • Всички решения на рецензентите да са обективни.
  • Не се приемат лични нападки към авторите.
  • Рецензираните статии се приемат за конфиденциални.
  • Рецензентите не трябва да имат конфликт на интереси в рецензираните статии.
  • Рецензентите посочват статии, които не са цитирани.

Редакторите, публикуващи в собственото си списание, не трябва да злоупотребяват с позицията си.
Независимо кой е авторът, трябва да има рецензии.

Рецензентите оценяват ръкописа в посочения срок.

За повече информация за задълженията на рецензентите, вижте диаграмата на процедурата за рецензиране. фиг 1.

Изпратеният от автора ръкопис първо се проверява от редколегията, която проверява съответствието с научните приоритети и техническите изисквания на списанието. Редакторът може да отхвърли ръкописа, ако не отговаря на изискванията на списанието или е с ниско научно качество.

Проверените ръкописи се предават на член от редколегията в зависимост от областта, в която е статията.

Главният редактор прави оценка за изпращане на ръкописа към рецензиране чрез онлайн форма.

Приетите за рецензия ръкописи се предават от главния редактор към независими, външни рецензенти за рецензия.

REVIEW FORM

Докладите от рецензентите се предават на главния редактор, който прави препоръки към редакторите. В тази ситуация е възможно да се наложат неколкократни корекции от авторите. Крайното решение за публикуване или отхвърляне на статията се прави от главния редактор или от член на редколегията.

Описаният процес се реализира изцяло онлайн. Редколегията отговаря за администрирането на процеса и комуникацията между авторите, главния редактор и рецензентите. Главният редактор може да избира дали да е или да не е анонимен, докато рецензентите винаги са анонимни.

Правилно подготвеният ръкопис с високо научно качество нормално се изпраща до главния редактор до една седмица, след още една седмица се изпраща към рецензентите и първото решение идва след две седмици. Ако не се налагат корекции, ръкописът се приема до шест седмици.

Годишникът на Педагогически факултет се публикува веднъж в годината. Ръкописи, съдържащи новост, изследване на хипотези с високо научно качество се издават приоритетно.

bg_BGБългарски