Tag archives for 10.15547/YbFE.2018.02

Веселин Димитров Михалев, НАКАЗАНИЯТА И ПООЩРЕНИЯТА В УЧИЛИЩНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА БЪЛГАРСКИТЕ И ГРЪЦКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ ВЪВ ВАРНА ОТ 70 -ТЕ ГОДИНИ НА ХІХ в. ДО 20-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ в.

PENALTIES AND INCENTIVES IN THE SCHOOL REGULATIONS OF THE BULGARIAN AND GREEK EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN VARNA OF THE 70s OF THE 19th CENTURY TO THE 20s OF THE 20th CENTURY Veselin Dimitrov Mihalev   Abstract: The problem of the application of the system of penalties and incentives in the Bulgarian and Greek schools in Varna […]

bg_BGБългарски