Tag archives for DOI: 10.15547/YbFE.2022.22

НАЧАЛО НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИ В СТАРА ЗАГОРА ОТ 1841-1842 ГОДИНА – ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗВОРИ И АНАЛИЗИ ЗА ЕПОХАТА И СПЕЦИФИКАТА МУ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО И ЛОКАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ В СТАРА ЗАГОРА, Стефан Тончев Стефанов / THE BEGINNING OF TEACHERS EDUCATION IN STARA ZAGORA FROM 1841-1842 – A STUDY OF SOURCES AND ANALYSES OF THE ERA AND ITS SPECIFICS DURING THE RENAISSANCE AND LOCAL CHARACTERISTICS IN STARA ZAGORA, Stefan Tonchev Stefanov

НАЧАЛО НА ОБУЧЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИ В СТАРА ЗАГОРА ОТ 1841–1842 ГОДИНА – ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗВОРИ И АНАЛИЗИ ЗА ЕПОХАТА И СПЕЦИФИКАТА МУ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО И ЛОКАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ В СТАРА ЗАГОРА Стефан Тончев Стефанов  THE BEGINNING OF TEACHERS EDUCATION IN STARA ZAGORA FROM 1841–1842 – A STUDY OF SOURCES AND ANALYSES OF THE ERA AND ITS […]

bg_BGБългарски